attribut

i datorteknik: egenskap och kännetecken som kan ställas in och / eller ändras av en programmerare eller användare. – Vad som menas med attribut beror på samman­­hanget. Ibland är attribut detsamma som en inställ­ning, vari­a­bel eller argument. Attributen på­verkar hur ett pro­gram eller en fil fungerar och kan användas och / eller hur det ter sig för användaren. – I en databas i tabellform är ett attribut en egenskap som beskrivs av data som står i samma kolumn: kolumnens namn bör ange vad det är för slags data, till exempel telefonnummer, och sedan finns det ett telefonnummer (eller ingenting) på varje rad. Telefonnumret är alltså ett attribut. – I objektorienterad programmering är attribut en variabel hos ett objekt. – I HTML är det en egenskap hos ett element på sidan, till exempel stil och teckenstor­lek. – I DOS är attri­but en in­ställ­ning hos filer, till exempel read‑only. – I allmänspråket är ett attri­but en egen­skap eller ett kännetecken. – Skillnaden mellan ett attribut och en egen­skap (property) i programmering är omdiskuterad. Det enklaste svaret är att de två orden har olika betydelse i olika sammanhang. De har sällan samma betydelse i samma sammanhang. Men det som kallas för attribut i ett sammanhang kan kallas för egenskap i ett annat sammanhang.

[programmering] [ändrad 6 november 2019]