elektromagnetisk puls

(emp) – kortvarig men mycket stark våg av elektromagnetisk energi. Sådana pulser kan störa eller slå ut elektronisk utrustning. – En elektro­magnetisk puls är samma slags energi som en radiosändning eller mobilkommunikation, men den varar bara bråkdelen av en sekund och kan vara mycket kraftfull. Elektromagnetiska pulser kan orsakas av blixtnedslag, kärnvapenexplosioner, meteorer, solen (korona­­mass­utkast­ning) och mycket annat. Elektrostatiska urladdningar (stötar) är också en typ av elektromagnetisk puls, vanligtvis harmlös. – Krigsmakten i många länder har vapen som orsakar elektromagnetiska pulser. De används för att slå ut fiendens radiokommunikation, radar och andra elek­troniska system. Samma slags vapen kan användas för it‑sabotage. –På engelska: electromagnetic pulse.