elektromagnetisk puls

(EMP) – kortvarig men mycket stark våg av elektromagnetisk energi. Sådana pulser kan störa eller slå ut elektronisk utrustning. – En elektromagnetisk puls varar bara bråkdelen av en sekund, men kan vara mycket kraftfull. Elektromagnetiska pulser kan orsakas av blixtnedslag, kärnvapenexplosioner, meteorer, solen (koronamassutkastning) och annat. Elektrostatiska urladdningar (stötar) är också en typ av elektromagnetisk puls, vanligtvis harmlös. – Krigsmakten i många länder har vapen som orsakar elektromagnetiska pulser. De används för att slå ut fiendens radiokommunikation, radar och andra elektroniska system. Samma slags vapen kan användas för it‑sabotage. – På engelska: electromagnetic pulse.

[elektrisk ström] [it-säkerhet] [ändrad 23 november 2020]