mikrovågor

elektromagnetisk strålning i frekvensområdet mellan cirka tusen megahertz och 300 gigahertz, alltså med våglängder från 30 centimeter ned till 1 millimeter. Det är högre frekvenser än de som används för radio- och tv‑sändningar. – Traditionellt skiljer man mellan radiovågor och mikrovågor, men till det traditionella mikrovågsområdet räknas också de frekvenser som används för mobiltelefoni (900 megahertz samt 1,8 och 1,9 gigahertz) och för trådlösa datornät (2,4 gigahertz eller 5—6 giga­hertz), vilket kan ses som ett slags radiovågor. – Stora doser av mikrovågor är uppenbart skadliga, eftersom de värmer upp vävnader (så kallade termiska effekter), men det finns far­hågor för att även de små doserna av mikrovågor från mobiltelefoner kan vara skadliga. – Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsidor.

[fysik] [trådlöst] [ändrad 30 oktober 2018]