email doppelgänger

mejldubbelgångare – person som har nästan samma e‑postadress som en annan person. Den andra personen får mejl som uppenbarligen är avsedda för dubbelgångaren. – Uttrycket email doppelgänger syftar oftast på oavsiktlig förväxling. 

[e-post] [fel] [26 februari 2022]