email

annan stavning av e-mail (se e-post). – På 2010‑talet är stavningen email vanligare än e‑mail på engelska. 2011 års utgåva av AP Stylebook (länk, kräver inloggning), rätte­snöre för stavning och språk­bruk i ameri­kansk press, rekommen­derar i första hand stavningen email. Email är också stavningen i engelska Financial Times ordlista på nätet (länk) (borttagen 2018). Men vanligast är att man på engelska skriver och säger bara mail.

[e-post] [ändrad 3 maj 2019]