employee self-service

(ESS) – personalsjälvbetjäning – möjlighet för anställda att sköta byråkratiska rutinuppgifter, som tidrapportering och begäran av reseersättning, genom att fylla i formulär på en webbsida. Målet är att avlasta den administrativa personalen.

[arbetsliv] [ändrad 4 februari 2019]