entity-relationship

(entity-relationship model, ER) – ett sätt att rita upp hur en databas är uppbyggd. – Entiteter är sådant som personer, föremål, dokument och företag (substantiv). De representeras i diagram av rektanglar, cirklar, ovaler och andra figurer. Relationer är anställning, tillhörighet, lokalisering och annat (verb), och representeras av streck mellan entiteterna. Det finns ingen enhetlig standard för hur vilka figurer man ska använda. Varje ER‑diagram (ERD) kan översättas till en relationsdatabas (och omvänt), men diagrammet är mer åskådligt. (Observera att en relation i en relationsdatabas är något annat än en relation i entity‑relationship.) – Entity‑relationshipmodellen lanserades 1976 av den amerikanska forskaren Peter Chen (länk).

[databaser] [ändrad 25 oktober 2018]