eprom

erasable programmable read only memory – elektronisk minneskrets som kan behålla lagrad information länge, minst tio år. Kretsen kan raderas och förses med nya data.