EU vs Disinfo

EU-satsning på att motarbeta kampanjer med felaktig och vilseledande information med Kreml-vänlig inriktning. EU vs Disinfo ger ut ett nyhetsbrev, Disinformation Review (länk), med tillrättalägganden av felaktig information. – Se euvsdisinfo.eu. (Språkligt: Observera att det heter desinfor­ma­tion på svenska men disinformation på engelska.)

[desinformation] [eu] [politik] [22 oktober 2017]