Europeiska datatillsynsmannen

(European data protection supervisor, förkortat EDPS) – EU:s till­syns­myndig­het för skydd av per­son­upp­gifter och rätten till privatliv. Myndigheten in­rätt­a­des 2014. Datatillsynsmannen är dels två personer, data­till­syns­man­nen och biträdande datatillsynsmannen, dels namnet på myndigheten. – Läs mer på EU:s webbsidor.

[eu] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 30 mars 2017]