Eurotariff

the Eurotariff – informellt för EU:s bestämmelser om roaming-avgifter.

[mobilt] [ändrad 12 augusti 2019]