evercookie

kaka (cookie) som det är mycket svårt att av­lägsna. – Ever­cookies sparas på flera olika ställen på mot­ta­ga­rens dator, och om man raderar några av dem, men inte alla, så åter­skapas de bort­tagna. Man måste alltså hitta och av­lägsna alla. – Ever­cookies pro­gram­meras med Java­script. – Läs mer här.