exekveringsflöde

(control flow) – schematisk bild av hur ett program löser en uppgift. Brukar åskådliggöras i en flödesplan.

[programmering] [20 januari 2016]