exekveringsflöde

(control flow) – schematisk bild av hur ett program löser problem. Brukar åskådliggöras i en flödesplan.