flödesplan

(control flow graph, CFG, eller flow chart) – schematisk bild av hur ett dataprogram löser en uppgift. Kallas också för flödes­diagram. – Se också exekveringsflöde och programflöde. – Jäm­för med pseudokod.

[programmering] [ändrad 30 maj 2020]