exploitation

i it-säkerhet: utnyttjande av sårbarhet för data­intrång, data­stöld eller sabotage. Kan över­sättas med attack eller exploatering. – Post-exploitation står för vad angriparen gör efter att ha lyckats ta sig in i det attackerade systemet. – Se också exploit.

[sårbarheter] [ändrad 23 augusti 2018]