F8

Facebooks konferens för utveck­lare. Anordnas nästan varje år. Utläses eff eight. – Se f8.com. – Fler konferenser.