F8

Facebooks konferens för utveck­lare. Anordnas nästan varje år. Utläses ”eff eight”. – Se f8.com.

[konferenser] [ändrad 14 maj 2020]