fail safe

även: failsafe – felskyddad, felsäker, säker vid fel – om utrustning: som vid fel automatiskt övergår till ett säkert tillstånd.

[driftsäkerhet] [fel] [ändrad 6 maj 2020]