faltningsnätverk

(convolutional neural network, CNN) – en typ av artificiella neuronnät som är särskilt användbar för bildigenkänning. – Karakteristiskt är att faltningsnätverk successivt och en liten bit i taget söker igenom hela bilden efter motiv eller delar av motiv som det känner igen. (Se faltning.) Den analyserar alltså inte bilden som helhet i en operation. I stället skapas en matematisk sammanställning av små, överlappande bitar och hur mycket de passar in på eftersökta motiv. En mindre bildruta förflyttas steg för steg (ett steg=en pixel) längs bildens överkant, flyttas sedan ner ett steg (en pixel) och gör samma sak, och så vidare tills hela bilden har täckts. – Tanken bakom faltningsnätverk är att bildelement som ingår i det motiv som man söker efter oftast finns intill varandra. Om nätverket letar efter ett ansikte så är ögonen vanligt­vis nära varandra, inte i varsitt hörn av bilden. Det har visat sig att synsinnet hos djur analyserar synintryck på ett liknande sätt.

[artificiell intelligens] [12 september 2017]

Dagens ord: 2020-11-06