fasttalsberäkning

beräkning där alla tal har lika många decimaler (bety­delse 2).

[programmering] [ändrad 30 oktober 2019]