felbudget

(error budget) – mängden fel som anses acceptabel. – I tjänstenivåavtal är felbudgeten den sammanlagda nertid som får förekomma innan tjänsteleverantören måste ge kunden ekonomisk kompensation.

[fel] [22 februari 2022]

Dagens ord: 2022-08-06