fidelity

fullständighet – hur mycket av informationen som kommer med vid replikering eller synkronisering. – I andra sammanhang står fidelity för trohet eller trogen återgivning (av ljud).

[informationshantering] [ändrad 24 november 2020]