replikering

(replication) – automatisk kopiering av data. – Replikering görs för att auto­ma­tiskt skapa reservkopior av data, eller för att sprida data till flera data­baser. Replikering kan göras så att varje transaktion eller annan ändring kopi­eras omedelbart, eller så att hela databaser, webbsidor eller andra dokument kopieras regelbundet. – Man skiljer mellan synkron och asynkron replikering:

  • Synkron replike­ring innebär att data upp­dateras exakt samtidigt på alla servrar. Det är viktigt till exempel i biljettförsäljningssystem, så att man inte ska kunna sälja samma biljett två gånger. Synkron replikering sker med en metod som kallas för tvåfasöverlämning;
  • – Asyn­kron re­pli­ke­ring innebär att uppdateringarna inte sker exakt samtidigt. Det ställer lägre krav på nätet.

– Man talar också om olika grader av fullständighet (fidelity) vid replikering: viss information kan utelämnas av olika skäl. Ursprungligen var replikering hierarkisk (eller enkelriktad): en databas (källdatabasen) var original, den andra (måldatabasen) var replik. Numera är replike­ring ofta icke‑hierarkisk: de två databaserna är jämställda. Det är i praktiken samma sak som synkronisering av data.

[databaser] [ändrad 16 april 2018]