filrekonstruktion

(file carving eller bara carving) – sökande efter filer som är skadade och återställning av dem. Används i synnerhet om filer som har förlorat den information som beskriver innehållet (metadata), och som därför måste sökas enbart med hjälp av innehållet. Kallas också för data carving.

[filer] [ändrad 18 augusti 2019]