filupplösning

antalet bildpunkter i en bild, lagrad som bildfil. Anges som längd gånger höjd, till exempel 1024×512 pixel. Eftersom en bildfil kan visas på bildskärmar av olika storlek, eller skrivas ut i valfri storlek, är detta inte upplösning i traditionell betydelse (ytupplösning) – upplösningen kan inte anges i relation till ett bestämt längdmått.

[bildbehandling] [26 december 2020]