finalitetsprincipen

(the finality principle) – principen att personuppgifter enbart får användas för de ändamål som angavs när de samlades in. – Det förutsätts att den person som uppgifterna handlar om har gett sitt samtycke till att uppgifterna registreras och informerats om vad de ska användas till. Finalitetsprin­cipen definierades i Personuppgiftslagen†, PuL, paragraf 9, punkt d, fast den kallades där inte för final­i­tets­prin­cipen. Den är hårdare reglerad i Dataskyddsförordningen, men inte heller där under det namnet. – Se Integritetsskyddsmyndighetens webbsidor: imy.se/verksamhet… under rubriken Ändamålsbegränsning. – Påpekande: I engelskspråkig juridik står finality också för principen att vissa domslut är definitiva, och därför inte får ändras eller upphävas genom utslag i andra instanser. Det kan också användas om principen att ett administrativt beslut inte får prövas i domstol förrän det har blivit fastställt i högsta administrativa instans.

[dataskyddsförordningen] [personuppgifter] [ändrad 22 april 2022]