flödande

om text: som anpassar textradernas längd till det tillgängliga utrymmet genom att flöda om textmassan. Raderna bryts (ny rad) där det behövs, och om sidans bredd (radlängden) ändras blir det ny radbrytning. Det blir därför inga gluggar, och man behöver inte heller rulla texten i sidled för att se slutet på textraderna. Tekniskt sett har flödande text inga instruktioner för radslut, bara för slut på stycken. – På engelska: reflowable.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 25 januari 2021]