flödande

om text: som anpassar textradernas längd till det tillgängliga utrymmet genom att flöda om textmassan. – I flödande text bryts raderna (det blir ny rad) där det behövs, och om sidans bredd (radlängden) ändras blir det ny radbrytning. Det blir därför inga gluggar, och man behöver inte heller rulla texten i sidled för att se slutet på textraderna. Tekniskt sett har flödande text ingen kodning för radslut, bara för slut på stycken. – Flödande text är sedan länge det vanliga i ordbehandlare och för annan inmatning av text. Äldre ordbehandlare lade ibland in radslut efter varje rad i den ursprungliga textmassan; om texten flyttades till en sida med kortare radlängd blev högermarginalen extremt hackig, kanske bara ett eller två ord på varannan rad. (En del skribenter, troligen sådana som tidigare har använt skrivmaskin, lägger in radslut på varje rad trots att det inte behövs.)  – På engelska: reflowable.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 27 juli 2021]