folder ⇢

– se katalog. På svenska också mapp. (Observera att det svenska ordet folder står för en broschyr i form av ett vikt papper.)

[filer]