formatomvandlare

(media converter) – program som omvandlar en fil från ett format till ett annat – i synnerhet ljud-, bild- och videofiler. – Jämför med medieomvandlare.

[filformat] [ändrad 20 januari 2016]