medieomvandlare

(media converter) – anordning som om­vandlar signaler vid över­gång från ett medium till ett annat, till exempel från optisk fiber till koppar­kabel. Kallas också för medie­kon­ver­terare eller mediekonverter. – Jäm­för med formatom­vand­lare.

[datakommunikation] [ändrad 15 oktober 2019]