formatsteg

i typografi: mall för sidornas utformning med marginaler (inklusive övre och undre marginaler) och eventuella spaltmellanrum. I äldre typografi (med blytyper) var formatsteget en ram av metall som typerna passades in i. (Steg var i äldre typografi beteckningen på utfyllnadsmaterial, alltså sådant som användes för blanka ytor.) – Se denna webbsida hos Göteborgs stadsmuseum.

[typografi] [ändrad 17 maj 2018]