förstapartskaka

(first-party cookie), även domänkaka – en kaka (cookie) som är knuten till den webbplats som placerar kaka i besökarens webbläsare. En första­parts­kaka från webbplatsen idg.se skulle ha idg.se som av­sänd­are. (Vilken webb­plats som är avsändare är lätt att se i webbläsarens lista över kakor.) – Det är vanligt att webbplatser placerar kakor från andra webbplatser i användarens webbläsare, till exempel för att underlätta läsar­under­sök­ningar eller hantering av reklam. I så fall talar man om tredjepartskakor.