förstapartskaka

(first-party cookie), även: domänkaka – en kaka (cookie) som är knuten till den webbplats som placerar kaka i besökarens webbläsare. En förstapartskaka från webbplatsen idg.se har idg.se som av­sänd­are. (Vilken webbplats som är avsändare är lätt att se i webbläsarens lista över kakor.) – Det är vanligt att webbplatser placerar kakor från andra webbplatser i användarens webbläsare, till exempel för att underlätta läsarundersökningar eller hantering av reklam. I så fall talar man om tredjepartskakor.

[kakor] [ändrad 24 augusti 2018]