förvaltning

    1. – administration av tillgångar. Tillgångar kan vara fysiska föremål, byggnader, fordon, immateriell egendom, finansiella tillgångar eller it‑system. I förvaltning ingår att skydda och vårda tillgångarna och att förnya dem vid behov. När det gäller finansiella tillgångar förväntas förvaltning leda till att tillgångarna ger avkastning. – På engelska: administration eller management (management kan också stå för företagsledning);
    2. en förvaltning – en myndighet som bereder och verkställer statsmakternas beslut. – På engelska: department.

[företag och ekonomi] [it-system] [14 juni 2019]