forward slash

engelsk benämning på vanligt snedstreck (/). – För det mesta säger man på engelska bara slash. Benämningen forward slash används i stället för bara slash när man vill betona att det inte gäller backslash (bak­streck). – På engelska kallas tecknet / också för solidus, virgule och whack.

[tecken] [ändrad 5 april 2017]