frag

to frag – att döda en figur i dator­spel.

[spel] [ändrad 28 oktober 2019]