Free Basics

en uppsättning gratis internet­baserade tjänster från Facebook. – Free Basics kom ursprungligen från den sedermera försvunna organisationen Internet.org†. Tjänsterna, som lanserades 2015, ingår i en satsning på att göra internet och internetbaserade tjänster tillgäng­liga för alla överallt. Free Basics omfattar bland annat program för barn- och mödravård, myndighetsinformation, nyheter, platsannonser, resor och sport. Alla utvecklare kan bidra med appar till Free Basics. – Se facebook.com/connectivity….

[appar] [gratis] [ändrad 11 februari 2023]

Dagens ord: 2016-01-06