Free Basics

en uppsättning gratis internet­baserade tjänster från or­ga­ni­sa­tionen Internet.org. De ingår i en satsning på att göra internet och internetbaserade tjänster till­gäng­liga för alla över­allt. Free Basics om­fattar bland annat barn- och mödravård, myndig­hets­infor­ma­tion, nyheter, platsannonser, resor och sport. Alla utveck­lare kan bidra med appar till Free Basics. – Se här.

[appar] [gratis] [ändrad 13 oktober 2018]

Dagens ord: 2016-01-06