Freenet

ett projekt för fri och oövervakad spridning av information på internet. – Freenet tillhandahåller program som dels krypterar meddelanden, dels förmedlar meddelandena på ett sätt som gör dem svåra att spåra och kartlägga. – Läs mer på freenetproject.org.

[personlig integritet] [ändrad 8 mars 2018]