friendsourcing

inhämtande av råd och rekommendationer från vänner. – Jämför med crowdsourcing. – Se också försörjning (sourcing).

[socialt] [ändrad 24 september 2018]