försörjning

svensk term för sourcing hur en organisation skaffar materiel och tjänster som behövs i verksamheten. Den kan köpa det utifrån (outsourcing) eller göra det själv med egna anställda. Insourcing är att beställa från det egna företaget. unsourcing är att anlita oavlönade frivilliga. För­sörj­ning (var man beställer) ska inte förväxlas med logistik (transport och förvaring). Sourcing före­kommer också i ord som crowd­sourcing och friend­sourcing.