försörjning

om företag: svensk term för sourcing – en organisations anskaffning av materiel och tjänster som behövs i verksamheten. Den kan köpa det utifrån (”outsourcing”) eller göra det själv med egna anställda. – Insourcing är att beställa från det egna företaget. Unsourcing är att anlita oavlönade frivilliga. – Försörjning (var och hur man anskaffar materiel och tjänster) ska inte förväxlas med logistik (transport och förvaring) Logistiken tar vid först när produkten är anskaffad. – Sourcing förekommer också i ord som crowdsourcing och friendsourcing.

[företag och ekonomi] [ändrad 1 december 2020]