försörjning

om företag: svensk term för sourcing – en organisations anskaffning av materiel och tjänster som behövs i verksamheten. Den kan köpa det utifrån (”outsourcing”) eller göra det själv med egna anställda. – Insourcing är att beställa från det egna företaget. Unsourcing är att anlita oavlönade frivilliga. – För­sörj­ning (var och hur man anskaffar materiel och tjänster) ska inte förväxlas med logistik (transport och förvaring). Sourcing före­kommer också i ord som crowdsourcing och friendsourcing.

[företag och ekonomi] [ändrad 5 december 2019]