full virtualisering

(full virtualization) – virtualisering där operativsystemen ”inte vet om” att de körs i virtualisering. Varje operativsystem körs mot en virtuell maskin som i sin tur körs mot hårdvaran. Gentemot operativsystemet beter sig den virtuella maskinen, som är ett program, som en fysisk dator. Tekniken är relativt enkel att tillämpa, eftersom operativsystemen inte behöver modifieras, men eftersom flera operativsystem delar på hårdvaran utan att veta om det kan det uppstå konflikter och problem. En lösning på detta är paravirtualisering.

[virtualisering] [ändrad 30 januari 2019]