funktionstestning

test av att en produkt gör det den ska göra. – Kallas också för funktionell testning. – På engelska: functional testing. – Test av andra aspekter av produkten kallas för icke‑funktio­nell testning.

[testning] [ändrad 25 mars 2015]