icke-funktionell testning

(non-functional testing) – test av andra aspekter av en produkt än dess rena funktion. – Icke‑funktionell testning kan omfatta aspekter som användbarhet, doku­menta­tion, energiförbruk­ning, kostnader, prestanda, säkerhet, underhållsmässighet och annat. Kallas också för ickefunktionstestning. – Jäm­för med funktionstestning.

[testning] [ändrad 17 augusti 2017]

Dagens ord: 2020-06-09