funktionstjänst

(managed service) – funktion som ett företag sköter åt ett annat företag. En form av entreprenad. – I it‑världen kan funktionstjänster gälla säkerhet, spamfiltrering, datalagring eller att sköta hela it‑systemet. Karakteristiskt för funktionstjänster är att företaget som sköter tjänsten (en managed service provider, MSP, på engelska) själv bestämmer hur tjänsten ska utföras – därav ordet managed på engelska. Företaget ansvarar för att funktionen fungerar och uppfyller vissa specificerade krav, inte för att drifta en viss teknik. – Kallas på svenska också för driftstjänst, förvaltande tjänst eller driftsentreprenad. – Läs också om function‑as‑a‑service, som är något annat.

[produkter och tjänster] [ändrad 25 april 2021]