funktionstjänst

(managed service) – funktion som ett företag sköter åt ett annat företag. En form av entreprenad. – I it‑världen kan funk­tions­tjänster gälla säkerhet, spam­filtrering, datalagring eller att sköta hela it‑systemet. Karak­te­ristiskt för funk­tions­tjänster är att före­taget som sköter tjänsten (en managed service provider, MSP, på engelska) själv bestämmer hur tjänsten ska utföras – därav ordet managed på engelska. Företaget ansvarar för att funktionen fungerar och uppfyller vissa specificerade krav, inte för att drifta en viss teknik. – Kallas på svenska också för driftstjänst, förvaltande tjänst eller driftsentreprenad.

[produkter och tjänster] [ändrad 25 april 2021]