FWSE

famous web search engine – omskrivning för Google. – Den ironiska förkortningen kom i bruk när Googles advokater försökte hindra folk från att säga Google som generiskt ord för sökmotorer, till exempel i uttryck som att googla (även om det inte görs med just Google).

[förkortningar på F] [sökmotorer] [ändrad 17 september 2019]