FWSE

famous web search engine – omskrivning för Google. – Den ironiska förkortningen kom i bruk när Googles advokater försökte hindra folk från att säga Google som allmänt ord för sökmotorer, till exempel i uttryck som att googla.

[förkortningar på F] [sökmotorer] [ändrad 30 juni 2018]