fysikens fjärde lag

en föregångare till Murphys lag. Den lyder så här: ”The cussed­ness of the universe tends to a maximum.” (Universums jävlighet går mot maximum.)

[fysik] [lagar] [ändrad 23 december 2017]