g-mail

mycket ovanlig beteckning på SMS-meddelande. E:et i email är utbytt mot g:et i GSM. Detta g-mail ska inte förväxlas med Googles e-posttjänst Gmail.

[meddelanden] [ändrad 9 februari 2020]