gaming

  1. – att spela datorspel;
  2. – att spela sällskapsspel;
  3. – att spela hasardspel (kallas oftare för gambling);
  4. ”gaming the system””att lura systemet”, ”att kringgå systemet” – att tillämpa reglerna i ett system på ett icke avsett sätt för att nå ett resultat som visserligen är bra enligt samma regler, men som i realiteten inte är så lyckat. Förekommer i organisationer där ledningen sätter mätbara men kort­sikt­iga eller ogenomtänkta mål för verk­sam­heten. (”Ingen ska behöva stå i kö i sjukhusets akutmottagning mer än en timme” – resultat: pa­ti­ent­erna skrivs in snabbt, men sedan får de vänta i en korridor.)

[spel] [språktips] [2 augusti 2017]