Garnet

Garnet OS – namn på Palm OS† från 2007. – Operativsystemet har sedan dess av­vecklats. Det ersattes av det kortlivade Access Linux Platform (material om det finns på denna arkiverade länk). – Namnbytet till Access berodde på att japanska Access (access‑company.com) köpte det företag som tidigare utvecklade Palm OS, PalmSource†, och Access förband sig då att inte använda namnet Palm. Men när samma operativsystem användes i handhållna ­­datorer och mobiltelefoner från Palm† kallades det fortfarande för Palm OS. Båda före­­tagen avvecklade senare operativsystemet. – Garnet är engelska för stenen granat.

[namnbyte] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 17 maj 2022]