Garnet

Garnet OS – namn på Palm OS† från 2007. Operativ­systemet har sedan dess av­vecklats. Det ersattes av det kort­livade Access Linux Platform (arki­verat material om det finns på denna arkiverade länk). – Namnbytet till Access berodde på att japanska Access (access-company.com) köpte det företag som tidigare utvecklade Palm OS, PalmSource†, och Access för­band sig då att inte använda namnet Palm. Men när samma operativsystem användes i handhållna ­­datorer och mobiltelefoner från Palm† kallades det fortfarande för Palm OS. Båda före­­tagen av­veck­lade senare operativ­­systemet. – Garnet är engelska för stenen granat.

[namnbyte] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 2 april 2020]