PalmSource

det företag som 2002 avknoppades från Palm† för att utveckla operativsystemet Palm OS† fristående från moderbolaget. – PalmSource blev 2003 ett fristående börsnoterat företag, och köptes 2005 av det japanska företaget Access. Sedan 2007 använder Access inte namnet PalmSource, och Access marknadsförde Palm OS, numera avvecklat, som Garnet OS†.

[avknoppningar] [operativsystem] [uppköpt] [ändrad 11 januari 2020]