geek gap

teknoklyftan, nörd-klyftan – skillnaden i kun­skaps­nivå mellan cheferna som god­känner it‑pro­jekt och it‑ex­pert­erna som planerar och genom­för projekten. (Se också geek.)

[projektarbete] [ändrad 6 december 2018]