gemensam statisk nyckel

(pre-shared key, PSK) – i kryptering – en och samma nyckel som används av båda sändare och mottagare, och som är utdelad i förväg. Alltså i en form av symmetrisk kryptering. Alternativet till att dela ut nyckeln i förväg (statisk nyckel) är att generera en engångsnyckel för varje session.

[kryptering] [ändrad 7 mars 2018]